Hoe koop je een Great Clips-franchise?

Great Clips-haarsalons zijn in 1983 begonnen met franchising en zijn in 2012 uitgegroeid tot ongeveer 3000 vestigingen in de Verenigde Stats en Canada. De salons, meestal in winkelcentra, bieden kapsels en permanenten voor mannen, vrouwen en kinderen. Gelicenseerde kappers bieden diensten aan bij Great Clips

Hoe het bruto-inkomen van een bedrijf te berekenen

Het evalueren van de financiële prestaties van een bedrijf houdt meer in dan het tellen van het geld in de kassa aan het eind van de dag. Het berekenen van het bruto-inkomen is een stap in het proces van het berekenen van de nettowinst of het -verlies van een bedrijf - de 'bottom line'. Het bruto-inkomen moet worden gerapporteerd in de winst-en-verliesrekening van de onderneming, wat een van de door de Securities and Exchange Commission vereiste financiële overzichten is.

Regels en voorschriften voor internetbedrijven

Internetbedrijven hebben dezelfde regels en voorschriften als traditionele bedrijven, met een paar specifieke regels die van toepassing zijn op het unieke en onmiddellijke karakter van elektronisch zakendoen. Op internet houdt de Amerikaanse Federal Trade Commission (FTC) toezicht op de naleving van bedrijfsregels voor de Verenigde Staten, en de meeste regels en voorschriften die specifiek zijn voor internetbedrijven, draaien om privacy, gegevensverzameling en hoe klantinformatie wordt gebruikt

Voordelen en nadelen van marginale kosten-plus prijzen

Er zijn twee belangrijke kosten in de bedrijfswereld: variabel en vast. Vaste kosten veranderen niet met het niveau of volume van verkopen, terwijl variabele kosten dat wel doen. Marginale cost-plus pricing is gebaseerd op de variabele productiekosten, die geen rekening houdt met vaste kosten en overhead

Hoe maak je een HTML Storyboard

Hoewel storyboarding het meest wordt gebruikt voor speelfilms, zijn webontwikkelaars en bedrijfsadviseurs ook storyboard-websites. Storyboards helpen je een groot grafisch project te visualiseren, zoals de lay-out en het ontwerp van je website. Het proces omvat het maken van foto's van hoe uw website eruit zou moeten zien voordat u de site daadwerkelijk gaat ontwikkelen

Methoden voor het volgen van consignatievoorraad

Het succes van uw zendingbedrijf hangt gedeeltelijk af van uw vermogen om uw voorraad nauwkeurig te volgen. Tracking begint met het maken van een betrouwbaar overzicht van de inkomende goederen van elke afzender en het opnemen van de verkoopdatum en prijs van een item wanneer deze wordt verkocht. Houd uw gegevens actueel, zodat u de afzenders op verzoek de status van hun artikelen kunt verstrekken

Hoe een VCF-bestand te importeren en lezen

Hoewel de meeste e-mails basisidentificatie-informatie bevatten in de kop, gaan veel gebruikers verder dan dit door e-mail "handtekeningen" te maken met hun volledige contactgegevens. Hoewel handtekeningen handig zijn om naar te kijken, zijn ze meestal niet ontworpen om gemakkelijk door een computer te worden gelezen

Hoe word je een Repo-man in Pennsylvania

Als u een ingezetene van Pennsylvania bent die geniet van niet-standaard werktijden en buiten een kantoor werkt, kan het starten van een eigen bedrijfje als een inbeslagname-agent een aantrekkelijke keuze zijn. Repossession-agenten zijn verantwoordelijk voor het terughalen van auto's, elektronica, meubels, apparaten en andere consumptiegoederen wanneer leners nalaten om hun leningbetalingen op deze items uit te voeren

Voorraad Vs. Vaste activa

De meeste bedrijven hebben een mix van vaste activa en inventaris. Hoewel beide als activa fungeren, worden ze elk verschillend behandeld in de jaarrekening van een onderneming. Verschillende algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving bepalen de regeling en fiscale behandeling van deze activa.

Uitgestelde compensatie op uw belastingen toepassen

Uitgestelde compensatie is een type door de werkgever gesponsord pensioenplan waarbij een bedrijf activa op een speciale rekening plaatst. De werknemers kunnen de compensatie op een later tijdstip nemen. Het jaar van uitkering van de uitgestelde vergoeding is wanneer het inkomen wordt toegevoegd aan het gecorrigeerde bruto-inkomen, vaak wanneer het inkomen lager is, zoals bij pensionering