4 factoren van productie-economie

De economische theorie van productiefactoren omvat alle hulpbronnen en inputs die bij de vervaardiging van producten worden gebruikt. Afgezien van directe invoer, zoals materialen en arbeid, omvatten productiefactoren de vaardigheden, personele middelen en uitrusting die nodig zijn om een ​​product te maken.

Voor kleine bedrijven is het begrijpen van deze inputs van cruciaal belang voor de bottom line van het bedrijf, aangezien kleine incrementele veranderingen in kostenstructuren het verschil kunnen zijn tussen winst en verlies.

Productie kapitaal

Naast de voorraden en materialen die in het productieproces gaan, zijn andere "harde" activa nodig, zoals apparatuur, gebouwen en vrachtwagens. Deze activa staan ​​bekend als productie kapitaal. Het productiekapitaal is afhankelijk van het type bedrijf. In een productieomgeving omvat het de machines die worden gebruikt om de producten te bouwen, de vorkheftrucks die nodig zijn om ze op te slaan en te verplaatsen, en het gebouw waarin de bewerking is ondergebracht. In een servicebedrijf kan dit computers, bureaus en telefoonapparatuur zijn.

Menselijk vermogen

Geen enkel bedrijf is volledig geautomatiseerd; mensen zijn betrokken bij het produceren van een product of dienst van een bedrijf. Arbeid is vaak een van de grootste uitgaven van een bedrijf en het op de juiste manier en efficiënt beheren van menselijk kapitaal is een van de kenmerken van een succesvol bedrijf. Menselijk kapitaal kan ook een bedrijf beïnvloeden op een minder directe, maar minstens zo belangrijke, manier. Klanten en klanten zien de werknemers in een bedrijf als een weerspiegeling van dat bedrijf. De manier waarop de menselijke hulpbronnen van een bedrijf omgaan met het klantenbestand, heeft een grote invloed op de levensduur en loyaliteit van klanten.

Resource capital

Het gebouw en de uitrusting die nodig zijn om een ​​bedrijf te runnen, moeten ergens gelegen zijn. Resourcekapitaal omvat de fysieke ruimte die een bedrijf inneemt, evenals andere niet door de mens gemaakte bronnen zoals water en lucht. Productiebedrijven gebruiken vaak meer middelen dan servicebedrijven omdat het productieproces meer ruimte vereist voor productie, opslag en presentatie.

Intellectuele hoofdstad

Een bedrijf is veel meer dan de som van zijn fysieke delen. Het vergt ondernemersgeest, ervaring, creativiteit en knowhow om een ​​bedrijf succesvol te maken. Deze componenten worden gezamenlijk intellectueel kapitaal genoemd. Ook inbegrepen zijn rechten, octrooien en handelsmerken; alles wat je niet kunt aanraken of zien, maar vaak de reden is waarom een ​​bedrijf groeit en slaagt. Soms worden deze "activa" van een bedrijf niet vastgelegd in een traditioneel financieel overzicht omdat hun waarde onbepaald is. Het is bijna onmogelijk voor concurrenten om intellectueel kapitaal te dupliceren, waardoor het een van de meest begeerde en nuttige activa is die een bedrijf kan bezitten.

Aanbevolen

LLC Financiering van belastingaangelegenheden
2019
Het effect van Lean Thinking & de Lean Enterprise op marketing
2019
Toegang krijgen tot een USB-stick met behulp van een USB-kabel
2019