5 Grote verschillen tussen tactische en strategische intelligentie

Strategische intelligentie en tactische planning verschillen op verschillende manieren. Een manier om naar analogie van deze verschillen te kijken, is om strategische intelligentie als breedbeeld en tactische intelligentie te beschouwen als een of meer close-upviews. Hier zijn enkele van de belangrijkste verschillen wat betreft het algemene doel en de reikwijdte.

Verschillende doelen

Een van de opvallendere verschillen tussen strategische en tactische intelligentie heeft te maken met het doel. Strategische intelligentie helpt een organisatie naar buiten te kijken; het primaire doel is om gebruikers informatie te geven die helpt bij het vormen van beleid. Tactische intelligentie daarentegen kijkt in de eerste plaats naar de huidige situatie en geeft gebruikers de informatie die ze nodig hebben om bestaande beleidsinitiatieven uit te voeren.

Het heden versus de toekomst

Strategic Intelligence geeft een organisatie een blik op de toekomst om opkomende trends en patronen te onderscheiden. Door beslissers een kans te geven om toekomstige mogelijkheden en een reeks waarschijnlijke resultaten te zien op basis van de beschikbare keuzes, helpt strategische intelligentie een organisatie om de koers te corrigeren voordat de noodzaak voor koerscorrectie kritiek wordt. Tactische intelligentie, aan de andere kant, gaat over het hier en nu: eerdere strategische beslissingen hebben de organisatie naar de huidige staat gebracht. Tactische beslissingen stellen besluitvormers nu in staat om taken en initiatieven uit te voeren om te profiteren van de huidige mogelijkheden en om, waar nodig, middelen om te leiden.

Generalisten versus specialisten

Gebruikers van strategische intelligentie in een organisatie zijn doorgaans generalisten die verantwoordelijk zijn voor de algemene planning en maken de grote beslissingen die de toekomst van de organisatie bepalen en definiëren. In het bedrijfsleven zijn dergelijke generalisten doorgaans de raad van bestuur van het bedrijf en essentieel personeel van de C-suite: Chief Executive Officer, Chief Financial Officer, Chief Operating Officer en Chief Information Officer.

Gebruikers van tactische intelligentie in een organisatie zijn over het algemeen specialisten met een primaire verantwoordelijkheid op een bepaald gebied. Verkoopmanagers, bijvoorbeeld met kennis van reeds bestaande strategieën, bedenken manieren om de effectiviteit van die strategieën te maximaliseren met tactische operationele beslissingen, waaronder: waar kan het verkoopteam het meest efficiënt worden ingezet; hoe u verkoopresultaten kunt verbeteren waar verbetering nodig is; hoe het verkooppersoneel kan worden gestimuleerd om een ​​driemaandelijkse doelstelling te bereiken; en hoe je verkoopbeloningen structureert om het maximale effect te bereiken met de beschikbare middelen.

Gegevens granulariteit

Strategische intelligentie vereist niet noodzakelijkerwijs zeer gedetailleerde gegevens, dat wil zeggen, gegevens die tot in de kleinste details zijn gedolven en gediscrimineerd. Tactische intelligentie daarentegen vereist gewoonlijk een hogere granulariteit en soms de hoogst beschikbare korreligheid van de gegevens. De soorten gegevensgranulariteit die een regionale verkoopmanager ten goede zou kunnen komen door hem in staat te stellen alle inlichtingen over de verkoopgegevens voor zijn eigen organisatie en voor concurrerende organisaties te bekijken, zou de waarde ervan kunnen verlagen naar een nationale verkoopmanager die een nauwkeurig overzicht moet hebben van hoe de prestaties van elke regio bij alle andere regio's horen. Een overzicht van strategische, relatief lage granulariteitsgegevens voor elke regio maakt het mogelijk dat de intelligentie snel wordt begrepen.

Initiatie versus Reactie

Strategische intelligentie geeft gebruikers de informatie die nodig is om een ​​nieuw initiatief te creëren dat de organisatie vooruit helpt. Tactische intelligentie geeft gebruikers de informatie die nodig is om de effectiviteit van een huidige bewerking te corrigeren of te verbeteren. Bestuurskamers en C-suite-officieren hebben strategische intelligentie nodig die hen in staat stelt brede initiatieven te ontwikkelen. Productie-, marketing-, human resources-, financiële en fabrieksfaciliteiten managers hebben tactische informatie nodig om acties uit te voeren die betrekking hebben op hun specifieke verantwoordelijkheden. Omdat tactische intelligentie per definitie omgaat met bestaande situaties, neigt het ertoe reactief te zijn - om te suggereren hoe iets dat in het heden aan de gang is, beter kan worden gemaakt.

Hoe Operational Planning past

Operationele planning verbindt strategische en tactische doelen. Meer nauw verwant aan tactische intelligentie dan strategische intelligentie, is operationele planning het "hoe" om vooruit te komen in een bepaalde operationele tijdsperiode. Riskope, een bedrijf dat gespecialiseerd is in risicobeheer, stelt voor dat operationele planning deze vier vragen moet beantwoorden:

  • "Waar zijn we nu?"
  • "Waar willen we zijn?"
  • "Hoe komen we daar?"
  • "Hoe meten we onze voortgang?"

Aanbevolen

Wettelijke rechten van een werkgever Te veel betalen voor een werknemer
2019
Hoe de geluiden van AOL uitzetten
2019
Belang van managementtheorie
2019