5 belangrijkste antwoorden op conflictoplossing

Omdat conflict een natuurlijk onderdeel van het leven is, geldt dat ook voor de oplossing ervan. Deskundigen in conflictoplossing proberen de meest effectieve methoden voor conflictoplossing te bestuderen en te formuleren, evenals mogelijke antwoorden op pogingen tot oplossing. Gelukkig is het mogelijk om de algemene antwoorden te categoriseren die de meeste mensen moeten oplossen. Het begrijpen van deze reacties en wat hen veroorzaakt, kan de vaardigheden voor conflictbeheer van de meeste individuen verder verbeteren. Conflictresolutie-vaardigheden hebben een groot voordeel bij het runnen van een klein bedrijf.

legalistische

Vaak werken de meest succesvolle pogingen tot conflictoplossing door elk probleem met een legalistisch raamwerk te benaderen. Door afspraken formeler en regelgericht te maken, worden emoties uit een conflict gehaald. Wettelijke antwoorden komen vaker voor in culturen die al een legalistische mentaliteit hebben. Als mensen meer gewend zijn om een ​​beroep op de wet te doen om argumenten te schikken, is de kans groter dat ze een wettische oplossing accepteren.

Emotioneel

Conflicten zijn meer dan een simpele onenigheid en kunnen complexe en moeilijke emoties inhouden. De meer succesvolle conflictresoluties resulteren in tevredenheid en positieve emoties voor beide partijen. Dit is moeilijker te bereiken, maar gezien genoeg tijd en moeite kan dit vaak worden bereikt. Een van de sleutels tot het bereiken van dit resultaat is een conflict vroeg genoeg aan te pakken zodat er nog geen tijd is geweest om diepe gevoelens van wrok te ontwikkelen.

Verzoening

Het nemen van een conflictoplossing die verder gaat dan louter emotionele bevrediging, is vaak mogelijk om een ​​werkelijke verzoening tussen twee of meer partijen in een conflict tot stand te brengen. Dit betekent niet alleen een conflict overstappen, maar een relatie opbouwen, zodat alle partijen in de toekomst kunnen blijven samenwerken. Een positieve relatie wordt alleen gecreëerd door wederzijds respect tussen alle betrokken partijen te creëren en eventuele emotionele conflicten volledig op te lossen.

Mislukking

Conflictoplossing is niet altijd gelukt en mislukt zelfs vaak. Soms gaan de negatieve emoties die een conflict met zich meebrengt, te diep en hebben een te lange periode te ontwikkelen om te worden opgelost. Ook zijn er vaak conflicten waarbij geen oplossing kan worden bereikt die alle partijen tevreden zou stellen. Wanneer conflictoplossing mislukt, moet er vaak sprake zijn van een breuk in de interactie tussen alle partijen en moet elke samenwerking worden stopgezet.

Aanbevolen

Wat is een interne klant en een externe klant?
2019
Luxe auto's voor belastingaftrek
2019
Ideeën voor reclame
2019