De kortingspercentage opwaarts aanpassen als wordt beoordeeld dat het project een bovengemiddeld risico heeft

Bedrijven gebruiken verdisconteerde kasstroomanalyses om te bepalen of de toekomstige kasstromen die ze verwachten te ontvangen van een project de vereiste initiële investering waard zijn. Een belangrijk element in het proces is de disconteringsvoet - de koers die wordt gebruikt om die toekomstige kasstromen in "dollars van vandaag" om te zetten, zodat ze kunnen worden vergeleken met de initiële kosten. Kortingspercentages zijn sterk afhankelijk van risico's. Als een project risicovoller is dan gemiddeld, moet de disconteringsvoet opwaarts worden aangepast.

Kosten van kapitaal

Elk bedrijf zou een idee moeten hebben van zijn kapitaalkosten. Dat is hoeveel het het bedrijf kost om geld te gebruiken voor kapitaalprojecten zoals uitbreidingen of productintroducties. Als je $ 100.000 leent om je winkel te renoveren, en de bank 7 procent rente berekent, dan zijn je kapitaalkosten voor die lening 7 procent. Als u $ 100.000 van uw eigen geld - of geld van beleggers - meeneemt voor een remodellering, dan zijn de kapitaalkosten het rendement dat u opgeeft door dat geld niet op iets anders te gebruiken. Als je het op de beurs had kunnen beleggen met een jaarlijks rendement van 8 procent, dan zijn je kapitaalkosten 8 procent. In de discounted cashflow-analyse gebruikt u uw kapitaalkosten als uw disconteringsvoet.

Huidige waarde

Stel dat u hebt vastgesteld dat uw gemiddelde kapitaalkosten - uw gecombineerde kosten om geld uit alle bronnen te gebruiken - 10 procent zijn. U overweegt een project met een initiële kostprijs van $ 100 die naar schatting $ 60 elk van de komende twee jaar zal opleveren. U zet die bedragen om in "contante waarde" of de dollars van vandaag, met uw kortingspercentage van 10 procent. De formule voor het verdisconteren van een cashflow is: PV = CF / (1 + r) ^ t, waarbij "PV" de contante waarde is, "CF" de cashflow, "r" de discontovoet en "t" is het tijdsinterval in jaren. De contante waarde van de cashflow van volgend jaar is: PV = $ 60 / (1.1) ^ 1 = $ 54.55. De huidige waarde van de cashflow van het tweede jaar is: PV = $ 60 / (1.1) ^ 2 = $ 49.59. Totale huidige waarde is $ 104.14. Dat is meer dan de kosten van $ 100, dus het project is winstgevend.

Aanpassing naar boven

Naarmate het risico van een project stijgt, nemen ook de kapitaalkosten toe. Dat komt omdat als een belegging een groter risico met zich meebrengt, het een groter rendement moet bieden om het risico de moeite waard te maken. Uw bank kan u graag 7 procent lenen om uw huidige winkel te renoveren, maar als u wilt dat het geld zich uitbreidt naar een onbewezen gebied, kan het een hogere rente vragen om het te compenseren voor het gevaar dat de winkel zal hebben. falen en je zult de lening niet kunnen terugbetalen. Wanneer een project als riskanter wordt beoordeeld dan de projecten die u normaal nastreeft, zal de discontovoet die u gebruikt in uw huidige waardeberekeningen ook moeten stijgen. Stel dat u in het project uit het vorige voorbeeld een discontovoet van 15 procent hebt gebruikt. De totale huidige waarde daalt tot ongeveer $ 97, 54. Dat is minder dan de aanschafkosten van $ 100. Vanwege het extra risico is het project de investering niet waard.

Een koers instellen

Het bepalen van de juiste voor risico gecorrigeerde disconteringsvoet voor een project is meestal een onnauwkeurige wetenschap, vooral voor een klein bedrijf zonder formele risicobeheerprocedures. In de praktijk kijken veel bedrijfsmanagers er in wezen "naar uit" op basis van hun verwachtingen en ervaring. Stel dat uw kapitaalkosten voor projecten met een gemiddeld risico 10 procent bedragen. Als u een project als iets riskanter ziet, kunt u uw kortingspercentage verhogen tot 10, 5 procent of 11 procent. Als het aanzienlijk riskanter is, kunt u tot 16 procent of meer gaan gebruiken. De conservatieve bedrijfspersoon zal een hogere discontovoet prefereren, omdat dit het waarschijnlijker voorkomt dat onaanvaardbare risico's worden genomen.

Aanbevolen

Pijlen toevoegen aan figuren in Photoshop
2019
Voordelen en nadelen van de Scrum Project Management-methodiek
2019
Voordelen van touchscreen-technologie
2019