Kan een veroordeelde misdadiger zakelijke contracten aangaan?

Rechtbanken kunnen een aantal beperkingen opleggen aan de rechten van veroordeelde misdadigers. Een misdadiger op proef of voorwaardelijke vrijlating kan bijvoorbeeld worden onderworpen aan onderzoeken en veroordeelde misdadigers zijn over het algemeen verboden om te stemmen of wapens te dragen. Er is geen wettelijk verbod op veroordeelde misdadigers die contracten tekenen - zakelijk of anderszins - maar rechters kunnen dergelijke verboden toevoegen als onderdeel van een proeftijd of voorwaardelijke vrijlating als zij dit gepast achten.

Misdadigers die contracten ondertekenen

Een contract is een juridisch bindend document dat alleen vereist dat elke partij er vrijelijk aan deelneemt. Contracten maken deel uit van het dagelijks leven en omvatten huurovereenkomsten voor appartementen, aanvragen om een ​​auto te kopen en serviceovereenkomsten met bedrijven. Het verbieden van een veroordeelde misdadiger bij het ondertekenen van een contract kan zijn kansen op een succesvol leven ernstig verminderen, en geen wet verbiedt het ondertekenen van contracten door misdadigers.

Proeftijd en voorwaardelijke vrijlating

Rechters beschikken over een ruime beoordelingsvrijheid bij het bepalen van de voorwaarden waaronder een veroordeelde crimineel een voorwaardelijke vrijlating krijgt of een proeftijd krijgt. Als een rechter van mening is dat het vermogen van een persoon om contracten te ondertekenen een gevaar kan vormen voor anderen, kan ze bevelen dat hij wordt belet om contracten te ondertekenen zolang hij onder het toezicht van de rechter staat. Echter, nadat de periode van parole of reclasseringstoezicht voorbij is, kan zelfs een misdadiger die is bevolen om geen contracten te ondertekenen contracten met uw bedrijf ondertekenen.

Aanbevolen

Wat betekent LC in een bedrijf?
2019
Mailinglijst Gemiddelde omzetconversieratio
2019
Hoe werken inkomstenverhoudingen samen?
2019