Hoe zijn vakbonden en gilden vergelijkbaar?

Gildes dwingen kwaliteitsnormen af ​​in een industrie of handel, beschermen leden tegen uitbuiting, verlenen financiële steun en fungeren als bemiddelaars voor hun leden. Ook vakbonden dienen de belangen van hun leden door te onderhandelen voor betere werkomgevingen en eerlijke lonen. Ze pleiten ook voor voordelen voor leden van de gezondheidszorg en bieden lage financiële voordelen, zoals levens- en ongevallenverzekering. Gildes en vakbonden geven een stem voor hun leden op de werkplek en soms in de politiek.

gilden

Gilden verschenen oorspronkelijk in Europa aan het begin van de Renaissance toen ambachtslieden nieuwe ambachten, vaardigheden en kennis verwierven. Deze organisaties fungeerden als scholen voor beroepsonderwijs, handelsbedrijven en als regelgevers voor producten of diensten. Leerlingen ontvingen training voor hun vak van de gilden en verdienden de rang van bekwame ambachtslieden.

In de 21e eeuw gedragen verschillende beroepsorganisaties, zoals die van artsen en professionals uit de filmindustrie, zich heel erg zoals gilden dat deden. Studenten of leerlingen werken onder strikt toezicht en moeten een bepaald niveau van bekwaamheid aantonen voordat ze verder gaan. Ze verdienen ook meestal lage lonen terwijl ze het recht op licenties op het door hen gekozen gebied nastreven. Zodra de leerlingen hun licenties hebben verdiend, kunnen ze oefenen en zich associëren met het beroep.

Vakbonden

Arbeids- en ambachtelijke vakbonden lijken op gilden omdat ze arbeiders van een bepaald ambacht of bedrijfstak onder één paraplu verenigen. De vakbonden werden een machtige kracht tijdens de industriële revolutie, gebruikmakend van de collectieve onderhandelingsmacht van werknemers - en de dreiging van arbeidsstakingen - om arbeidsomstandigheden en lonen te verbeteren. Arbeidersbonden verbinden zich vaak om hun macht te vermenigvuldigen om hun doelen beter te bereiken. De Amerikaanse Federatie van Arbeid en Congres van industriële organisaties is ooit zo'n conglomeraat van vele vakbonden.

Rechten en lonen

Beide gilden en vakbonden proberen de lonen, voordelen en arbeidsrechten van de handwerkslieden en werknemers die zij vertegenwoordigen te verbeteren. Gilden of verenigingen hebben een aanzienlijke controle over hoe leden doorgaan met hun loopbaan. Ze bepalen vaak de kwalificaties en ervaring die nodig zijn om gildeleden te zijn of een professionele licentie te dragen. Publieke accounting-organisaties en medische professionals werken op deze manier. Net als gilden bieden vakbonden vaak trainingen en opleidingen om leden te helpen hun vaardigheden en carrièremogelijkheden te verbeteren.

grieven

Gildes en vakbonden werken ook aan het oplossen van grieven tussen hun leden en werkgevers. Ze behandelen disciplinaire aangelegenheden, klachten en inbreuken op arbeidscontracten, en ze gebruiken vergelijkbare processen of hulpmiddelen om arbeidsbeheerconflicten op te lossen. Het klachtenproces bij beide soorten organisaties begint meestal met onderhandelingen en overleg; als deze het probleem niet oplossen, gaat het geschil over tot arbitrage.

Politiek

Het beschermen van hun leden door wetgevende inspanningen is een ander deel van het werk van vakbonden en gilden. The Writer's Guild of America, West, getuigt voor overheidsfunctionarissen, schrijft opiniestukken en treedt toe tot andere groepen om te pleiten voor schrijvers en leden van de organisatie. De AFL-CIO en individuele vakbonden dringen aan op wetten die het leven van werknemers verbeteren - zoals het verlengen van de werkloosheidsuitkeringen - en het gemakkelijker maken voor werknemers om vakbonden te vormen.

Aanbevolen

Pijlen toevoegen aan figuren in Photoshop
2019
Voordelen en nadelen van de Scrum Project Management-methodiek
2019
Voordelen van touchscreen-technologie
2019