Liquiditeitsrisico's vermijden

Zonder voldoende liquiditeit is het voor kleine bedrijven moeilijker om leningen of andere financiering te krijgen om noodzakelijke betalingen te doen of kapitaalprojecten te financieren. Kleine bedrijven die liquiditeitsrisico's willen vermijden, moeten een positieve balans handhaven en inventaris, rekeningen en uitgaven nauwgezet beheren om sterke kasstromen en werkkapitaal te behouden.

Activa en verplichtingen

Om liquiditeitsrisico's te voorkomen, moeten bedrijfseigenaars of bedrijfsaccountants een bijgewerkte balans bijhouden met nauwkeurige gegevens over hun huidige activa en verplichtingen. Vlottende activa kunnen contanten, voorraden of investeringen, debiteuren en in sommige gevallen inventaris omvatten. Kortlopende verplichtingen kunnen payroll, contracten, leveranciersbetalingen en exploitatiekosten zoals huur en nutsvoorzieningen omvatten. Door een goede registratie van activa en passiva te houden, kunnen bedrijfseigenaren de cashflow en het werkkapitaal van dichtbij volgen.

Kasstroomprojecties

Een belangrijke stap om liquiditeitsrisico's te voorkomen, is het monitoren van de cashflow, de timing tussen het moment waarop een bedrijf zijn omzet verzamelt en de rekeningen betaalt. Eigenaren van kleine bedrijven kunnen kasstroomprojecties gebruiken om te helpen bij het plannen van liquiditeit. Deze projecties moeten rekening houden met de betalingsgeschiedenis van de klant, leveranciersfacturen en aankomende uitgaven. Hoe grondiger een bedrijfseigenaar is met het voorspellen van hun aankomende uitgaven, hoe beter de begeleiding een kasstroomprojectie biedt, volgens het tijdschrift Entrepreneur.

Verbeteringen in de kasstroom

Bedrijfseigenaren kunnen liquiditeitsrisico's vermijden en de cashflow handhaven door het proces waarmee ze debiteuren verzamelen te verbeteren. Kortingen voor snelle betaling is een methode om collecties te verbeteren. Een bedrijf kan de cashflow verbeteren door deposito's van traag betalende klanten te ontvangen, kredietcontroles te vereisen of sneller uit te geven en te incasseren op facturen. Bedrijven kunnen ook de cashflow verbeteren door rekeningen te betalen dicht bij de vervaldata of door flexibele betalingsvoorwaarden op te stellen voor leveranciers, aldus het magazine Entrepreneur.

Lekkage

Een liquiditeitsrisico waarmee kleine bedrijven worden geconfronteerd, is 'lekkage', waarbij kapitaalinvesteringen geen goed rendement opleveren. Een voorbeeld kan zijn waar een klein bedrijf een nieuw apparaat koopt dat er niet in slaagt de productiekosten aanzienlijk te verlagen. Over het algemeen treedt lekkage op wanneer er sprake is van slecht cashmanagement of wanneer een klein bedrijf initiatieven lanceert die slecht gepland of beheerd zijn.

Risicomanagement

Kleine bedrijven die liquiditeit beschikbaar willen houden, moeten in staat zijn om risico's goed in te schatten, om zo het meeste werkkapitaal en krediet beschikbaar te houden, aldus Open Forum. Een risicobeheerplan helpt eigenaren van kleine ondernemingen zich voor te bereiden op mogelijke risico's, waaronder bedrijfsonderbrekingen, werknemersschade, verlies van eigendommen, wettelijke aansprakelijkheid of verlies van kritisch personeel. Na het identificeren van mogelijke risico's, moet elk worden gerangschikt op basis van waarschijnlijkheid. Vervolgens moeten rampenplannen voor de toprisico's worden geëvalueerd, waaronder verzekeringsdekking, nieuw veiligheids- en operationeel beleid of aanvullende training.

Aanbevolen

Wettelijke rechten van een werkgever Te veel betalen voor een werknemer
2019
Hoe de geluiden van AOL uitzetten
2019
Belang van managementtheorie
2019