Hoe kan Force Field Analysis in een organisatie werken?

In zijn klassieker uit 1951, 'Veldtheorie in sociale wetenschappen', introduceerde Kurt Lewin het concept van krachtveldanalyse. Tientallen jaren later gebruiken managers deze tool nog steeds om de krachten te begrijpen die acties van werknemers sturen en ongewenst gedrag elimineren. Vanwege de kracht, eenvoud en inherente logica kunnen managers krachtveldanalyse gebruiken om sterkere werkgroepen te bouwen en de prestaties van de organisatie te verbeteren.

Principes van Force Field Analysis

Krachtveldanalyse werkt volgens het principe van tegengestelde krachten. Sommige krachten drijven het gedrag aan terwijl andere krachten het onderdrukken. De cumulatieve kracht van de tegengestelde krachten bepaalt de gedragsresultaten. Door de relatieve sterkte van deze krachten te veranderen, kan de manager het gewenste gedrag van werknemers bereiken en belemmeringen voor prestaties wegnemen.

Driving and Restraining Forces

Drijfkrachten stimuleren het gedrag in de gewenste richting. Ze kunnen intrinsiek of extrinsiek zijn en kunnen factoren omvatten zoals motivatie, organisatorische beloningen of de wens om de goedkeuring van bazen en collega's te winnen. Beperkende krachten staan ​​het gewenste gedrag in de weg. Ze kunnen ook interne en externe factoren bevatten, zoals een gebrek aan motivatie, processen of procedures die de werkprestaties verstoren, een gebrek aan opleiding of persoonlijke problemen, zoals gezinsverantwoordelijkheden. Voor elke situatie zijn meerdere rij- en vasthoudkrachten typisch tegengesteld aan elkaar. De relatieve sterkte van de cumulatieve krachten aan beide kanten bepaalt het gedrag.

Gedrag begrijpen

Analyse van de rij- en terughoudkrachten geeft de manager inzicht in de factoren die van invloed zijn op het gedrag van een werknemer. Een medewerker kan bijvoorbeeld werk produceren met te veel fouten. De volgende drijvende krachten kunnen worden geïdentificeerd: de noodzaak om de baan te behouden vanwege economische onzekerheid, een verlangen om te worden gepromoot en de wens om door medewerkers te worden erkend als bijdragend lid van het team. Beperkende krachten zijn mogelijk onvoldoende training en een te zware werkdruk.

Het gedrag van werknemers veranderen

Om gedragsverandering te bereiken, moeten de rij- en tegenhoudkrachten worden "ontdooid", moet het gedrag in de gewenste richting worden veranderd en moeten de krachten worden "hervroren" om het gewenste gedrag te laten voortduren. In het bovenstaande geval kan de manager "bevriezen" en de beperkende krachten verminderen door aanvullende training te bieden. Dit zal resulteren in minder personeelsfouten. De manager kan de beperkende krachten 'opnieuw invriezen' door, indien nodig, voortgezette training te geven en de werklast tot een beheersbaar niveau te reduceren.

Tips voor het gebruik van Force Field Analysis

Om het gedrag te laten veranderen, moet de totale sterkte van alle aandrijfkrachten groter zijn dan de totale sterkte van alle tegenhoudkrachten. Verandering kan worden bereikt door de drijvende krachten te vergroten of de overheersende krachten te verminderen. Als het niet mogelijk is om de kracht van een bepaalde kracht te veranderen, kan de manager zich concentreren op het veranderen van een andere. Het verminderen van de terughoudende krachten is over het algemeen effectiever dan het vergroten van de aandrijfkrachten.

Aanbevolen

Wettelijke rechten van een werkgever Te veel betalen voor een werknemer
2019
Hoe de geluiden van AOL uitzetten
2019
Belang van managementtheorie
2019