Hoe omzetbelasting als een uitgave in QuickBooks te traceren

Omzetbelasting kan als een uitgave worden bijgehouden in QuickBooks door een onkostenrekening aan te maken en vervolgens die rekening te selecteren om uw belastingbetalingen bij te houden. De onkostenrekening kan worden aangemaakt in het rekeningschema. Het proces voor het bijhouden van uw belastingkosten is niet geautomatiseerd en u moet het account dat u hebt gemaakt handmatig selecteren om uw uitgaven bij te houden voor elke transactie. Na het maken kunt u de samenvatting van de onkostenrekening bekijken en alle betalingen aan belastingen bekijken.

Maak een onkostenrekening aan

1.

Klik op het menu "Lijsten" en selecteer "Rekeningschema".

2.

Klik op de knop 'Account' en selecteer 'Nieuw'.

3.

Klik op de optie voor een "Uitgaven" -account en klik op "Doorgaan".

4.

Voer een naam in voor de onkostenaccount om het account bij te houden, bijvoorbeeld 'Belastingkosten'.

5.

Klik op het vervolgkeuzemenu 'Belastinglijn' en selecteer een geschikte belastingregel voor uw bedrijf. Als u bijvoorbeeld een Schedule C-formulier archiveert, selecteert u 'Sch C: Bruto ontvangsten of BTW-afzetregel'.

6.

Klik op "OK" om het accountvenster op te slaan en te sluiten.

Het bijhouden van omzetbelasting

1.

Maak een normale transactie en klik op het tabblad "Uitgaven".

2.

Selecteer het account 'Belastinguitgave' dat u hebt gemaakt om belastingbetalingen bij te houden.

3.

Voer het btw-bedrag in de kolom "Bedrag" in.

4.

Klik op "Herberekenen" en controleer of het juiste totaal verschijnt.

5.

Open uw account 'Belastingen' om uw betaalde belastingen weer te geven en bij te houden.

Waarschuwing

  • Informatie in dit artikel is van toepassing op QuickBooks 2013. Het kan enigszins of aanzienlijk variëren met andere versies of producten.

Aanbevolen

Juridisch een bedrijf beschermen
2019
Ideeën voor zakelijke bijeenkomsten
2019
Marketingplannen voor een plantenkwekerij
2019