Verzekeringsdekking en schending van auteursrechten

Er zijn verschillende verzekeringspolissen die kunnen helpen uw kleine onderneming te beschermen tegen mogelijke inbreuken op auteursrechtschendingen. Voordat u een specifiek beleid probeert aan te schaffen, dient u het algemene aansprakelijkheidsbeleid van uw bedrijf te controleren, omdat dit een vorm van dekking kan bieden voor schending van het auteursrecht. Voordat u een ander beleid aanschaft, moet u bovendien contact opnemen met uw verzekeringsagent en advocaat om te bepalen welk type dekking het beste bij u past.

Schending van het auteursrecht

Auteursrechthouders hebben vele exclusieve rechten, waaronder het recht om kopieën van een werk te maken, het recht om het werk te verspreiden, het recht om afgeleide werken voor te bereiden en het recht om het werk in het openbaar te vertonen of uit te voeren. Als iemand een van deze rechten exploiteert, kunnen deze aansprakelijk zijn voor schending van het auteursrecht. Afhankelijk van de aard van het inbreukmakende gedrag en het type werk dat wordt geëxploiteerd, zal de schadevergoeding voor inbreuk op het auteursrecht variëren.

sancties

De straffen voor inbreuk op het auteursrecht kunnen variëren van gevangenisstraf voor zeer ernstige opzettelijke overtredingen tot financiële straffen voor minder ernstige overtredingen. Als het auteursrechtelijk beschermde materiaal is geregistreerd bij het US Copyright Office, is het mogelijk om wettelijke schadevergoeding, advocatenkosten en gerechtskosten in te dienen. Wettelijke schadevergoeding kan oplopen tot $ 250.000 per overtreding.

Verzekeringsdekking

Het beleid voor verzekeringsdekking helpt een bedrijf te beschermen wanneer ze worden aangeklaagd wegens schending van het auteursrecht. Er zijn veel verschillende acties die tot mogelijke aansprakelijkheid kunnen leiden, waaronder: het verwijderen van informatie over auteursrechtbeheer, het opzettelijk faciliteren van inbreuk, het bijdragen aan auteursrechtinbreuken door het beschikbaar maken van materiaal en het indirect financieel bijdragen tot auteursrechtschending. Een auteursrechtinbreukverzekeringspolis zal u voorzien van een wettelijke verdedigingsadvocaat als u bent beschuldigd van inbreuk op het auteursrecht en zij zal alle kosten van de verdediging op zich nemen als uw verzekeringsdekking van toepassing is.

Dekking toepassen

Zodra u mogelijke claims met betrekking tot schending van het auteursrecht ontdekt, dient u contact op te nemen met uw verzekeringsagent. Het niet tijdig indienen van een claim kan ertoe leiden dat afstand wordt gedaan van uw rechten. Als uw claim voor dekking van de dekking van auteursrechten wordt geweigerd, overweeg dan om een ​​advocaat in te huren die gespecialiseerd is in verzekeringsdekking om te bepalen of uw polis van toepassing kan zijn.

Aanbevolen

Wat is omzetintentie?
2019
Hoe kan ik eigenaar worden van een bedrijf met een EIN?
2019
Gegevens importeren van MS Word naar MS Excel
2019