Beperking van aansprakelijkheid in servicecontracten

Het kiezen van een aannemer of verkoper is moeilijk voor zowel consumenten als bedrijven. Vaak is een schriftelijk contract vereist en zijn de voorwaarden van het contract zelden gemakkelijk te begrijpen door leken. Beperkingen van aansprakelijkheid kunnen ernstige gevolgen hebben, maar de contractant begrijpt deze implicaties mogelijk niet als de contractant niet volledig begrijpt wat de clausule betekent.

Servicecontracten

Servicecontracten verschillen van een contract voor goederen. Met een contract voor goederen ontstaat een reden voor actie wegens contractbreuk uit de kwaliteit van het betreffende goed. Met een servicecontract is het gekochte artikel niet tastbaar; de aannemer biedt een reeks vaardigheden of expertise aan. Als zodanig kan het moeilijk zijn om schade te bepalen voor een schending van het servicecontract, vooral als het gaat om esthetiek of iets dat niet kan worden gemeten aan de hand van algemeen aanvaardbare principes, zoals bouwnormen.

Beperkte aansprakelijkheidsclausule

Bedrijven die diensten aanbieden, bevatten vaak een clausule met beperkte aansprakelijkheid in hun servicecontract om zichzelf te isoleren van potentiële contractuele schade die voortvloeit uit een contractbreuk. Een beperking van aansprakelijkheid is een limiet voor het soort schadevergoeding dat beschikbaar is of de hoeveelheid schadevergoeding die beschikbaar is. Schade kan direct zijn, omdat de schade direct voortvloeit uit het gedrag van de aannemer, of ze kan gevolg zijn, omdat de schade een factor was in de hoeveelheid, maar niet noodzakelijkerwijs de directe oorzaak van de schade.

Toepassing

Stel dat de XYZ-onderneming website-ontwikkelingsdiensten aanbiedt. Bob contracteert met de XYZ-onderneming om de website voor zijn kleine bedrijf te ontwikkelen. Weinig bekend bij Bob of XYZ, een rogue, ontevreden programmeur bouwt Bob's website en installeert wat kwaadaardige code. De code is niet schadelijk voor Bob's site, maar infecteert Bob's klanten. Zonder beperking van de aansprakelijkheidsclausule zou XYZ kunnen opdraaien voor het contractbedrag en de schade toegebracht aan Bob. Met een beperking van aansprakelijkheid, zou XYZ de totale aansprakelijkheid kunnen beperken tot het bedrag dat in het contract werd betaald en het zou ook speciale of gevolgschade kunnen verbieden.

overwegingen

Hoewel aansprakelijkheidsbeperkingen standaard zijn in contracten, moet de toepassing ervan zorgvuldig worden overwogen. Rechtbanken zullen de voorwaarden van een contract interpreteren als geschreven en duidelijke en ondubbelzinnige aansprakelijkheidsbeperkingen worden routinematig bevestigd, zelfs in een contract tussen een bedrijf en een consument. Elke situatie varieert en is afhankelijk van de specifieke feiten en omstandigheden, en het is belangrijk om juridisch advies en overleg te zoeken voordat u een gedragslijn volgt.

Aanbevolen

Hoe teken op het werk te bouwen
2019
Hoe u de gastfrequentie van uw restaurant kunt verhogen
2019
Hoe het moreel te vergroten voor assemblagelijnwerkers
2019