Beperkingen van de methode voor percentage voorverkoopvoorspelling

Het percentage van de verkoopprognostiek is een type prognose waarbij de meeste balansen worden gebruikt en de resultatenrekening schommelt met de omzet. Dit is een prognosemethode die veel veronderstellingen over de toekomst doet en veel variabelen gebruikt. Het voorspellen van de toekomst van prestaties in het verleden heeft veel inherente risico's. Om deze reden zijn er beperkingen verbonden aan het percentage van de verkoopprognostiek.

Verkoopvoorspellingen

Wanneer bedrijven verkoopprognoses gebruiken, voorspelt het bedrijf de dollar- en eenheidsverkopen van het bedrijf voor een bepaalde toekomstige periode. Afhankelijk van de prognose kan deze periode één kwartaal of meerdere jaren bedragen. Het bedrijf maakt deze voorspellingen meestal op basis van historische gegevens en eerdere verkoopcijfers. Dit omvat de afweging van prestaties in het verleden, bestedingspatronen van de consument, markttendensen, rentetarieven, inflatie en werkloosheidscijfers. Bovendien zal een bedrijf doorgaans rekening houden met gegevens van concurrenten en regionale, nationale en internationale trends in de branche. Het percentage van de verkoopprognostiek is een hulpmiddel dat door het management wordt gebruikt om de verkoop voor de organisatie te voorspellen.

Factoren bij prognoses

Verschillende omstandigheden in de prognose van de potentiële verkoop kunnen ertoe leiden dat het management een aantal aannames over marketing en productie aanpast. Door de voorspelde productieniveaus en verkoop- en marketingstrategieën aan te passen, kan de organisatie toekomstige beoordelingen en prognosecijfers bekijken en aanpassen. Een bedrijf kan vervolgens aanpassingen in het prognosemodel maken, van productiecapaciteit tot aanpassing van de prijs van afzonderlijke producten.

Typen prognoses

De prognosemethode die door een bedrijf wordt gebruikt, moet toepasbaar zijn op het bedrijfstype van het bedrijf. Top-down sales forecasting is een systeem dat vooral wordt gebruikt voor industriële toepassingen. Bij dit type prognoses schat de organisatie het verkooppotentieel en ontwikkelt vervolgens verkoopquota's en uiteindelijk een verkoopprognose. In een bottom-up prognoseanalyse verdeelt een organisatie de markt in verschillende segmenten en probeert vervolgens de vraag van elk segment afzonderlijk te voorspellen.

beperkingen

Hoewel veel bedrijven het percentage van de verkoopvoorspellingsmethode gebruiken, heeft dit type prognoses beperkingen. Ten eerste vertegenwoordigen de beoordelingen die met behulp van deze prognosemethode zijn gemaakt, slechts ruwe benaderingen en ontbreken doorgaans details. Als een bedrijf bijvoorbeeld in een bepaald stadium van de prognose een wijziging in vaste activa heeft, zou deze methode resulteren in een niet-exacte prognoseschatting. Bovendien houdt deze prognosemethode geen rekening met verschillende soorten activa. Bovendien, omdat het economische klimaat en de vraag in de loop van de tijd kunnen veranderen of verslechteren, ontstaan ​​er problemen bij het toepassen van aannames van het verleden op het heden of de toekomst met behulp van het percentage van de verkoopprognostiek.

Aanbevolen

Hoe teken op het werk te bouwen
2019
Hoe u de gastfrequentie van uw restaurant kunt verhogen
2019
Hoe het moreel te vergroten voor assemblagelijnwerkers
2019