Beperkingen van positieve psychologie op de werkplek

De werkomgeving is aangenamer en de productie neemt toe wanneer iedereen een positieve houding aanneemt. Een managementstrategie die zich richt op een model van positieve psychologie kan een dergelijke houding helpen bevorderen, maar het kan averechts werken als het te ver doorgaat. Het is altijd belangrijk om te onthouden dat het echte leven een balans is tussen positieve en negatieve attitudes en invloeden, en het onderdrukken van het negatieve ten gunste van het positieve kan ongewenste en contraproductieve gevolgen hebben.

Definitie

Positive Psychology bestudeert de kwaliteiten die individuen en gemeenschappen in staat stellen te gedijen, in plaats van zich te concentreren op de zwakheden en tekortkomingen die tot mislukken leiden. In zijn boek 'Authentic Happiness' uit 2002 beschrijft Martin Seligman, Ph.D., de aanpak en veel van de bevindingen van deze studie. Positieve psychologie verschilt van positief denken in die zin dat het niet een positieve benadering van alle situaties aanbeveelt, waarbij de geschiktheid van negatieve of realistische houdingen onder bepaalde omstandigheden wordt erkend. Veel van de bevindingen van Positieve Psychologie zijn gezond verstand en velen zijn relevant voor de werkplek. Als het inkomen bijvoorbeeld boven het armoedecijfer ligt, zijn rijkdom en geluk slechts losjes gerelateerd.

Positieve psychologie en de werkplek

Een belangrijke bevinding die betrekking heeft op de werkplek is dat werken in een "flow" zo lonend kan zijn dat mensen bereid zijn om het voor zichzelf te doen. Mensen ervaren dit gevoel van flow wanneer ze hun capaciteiten ten volle kunnen benutten voor de taak die voorhanden is. Onderzoekers hebben ook gedocumenteerd dat mensen die dankbaarheid voelen en uiten meer optimistisch zijn en meer vooruitgang zullen boeken bij het bereiken van hun doelen. Bovendien hebben mensen een natuurlijke veerkracht die hen in staat stelt zich te ontwikkelen in omstandigheden van verhoogde tegenspoed en positieve emoties kunnen ervaren door simpelweg het succes van een collega te zien.

Het gevaar van onderdrukkende negativiteit

Terwijl Dr. Seligman en anderen ontdekten dat positieve emoties de effecten van negatieve emoties kunnen tegengaan en zelfs fysieke ziekte kunnen bestrijden, erkent Positieve Psychologie ook dat geluk omwille van zichzelf een ongrijpbaar doel is, en ernaar streven kan leiden tot ongeluk. Dat streven, zegt psychoanalyticus Mauri-Lynne Heller, kan ervoor zorgen dat een persoon bepaalde emotionele inhoud onderdrukt die informatief en belangrijk kan zijn, maar dat een persoon interpreteert als negatief of niet-productief. In plaats van weg te gaan, trekt dat emotionele materiaal zich terug in het onderbewuste en kan het op ongepaste momenten naar boven komen. Het kan bijvoorbeeld een overdreven reactie op constructieve kritiek veroorzaken, of een onvermogen om het te integreren.

Risicobeoordeling

Gebalanceerd denken met negatieve en positieve overwegingen is vaak nauwkeuriger dan een overdreven optimistische benadering die kan leiden tot een onnauwkeurige risicobeoordeling. Iemand die zich aan de zijde van optimisme vergist, bevindt zich in een lovenswaardig positieve geestestoestand, maar kan ook eenvoudigweg naïef of goedgelovig zijn. Het onderkennen van de keerzijde van een zakelijke transactie of relatie is een voorzichtige strategie, niet alleen omdat het de mogelijkheid biedt om alle variabelen op een realistische manier te beoordelen, maar omdat het de betrokkenen in staat stelt om voorbereid te zijn als de zaken niet op de best mogelijke manier werken. .

Aanbevolen

Hoeveel partners in een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid?
2019
Interactieve marketingovereenkomsten
2019
Welke managementrollen heeft een eerstelijnmanager nodig?
2019