Doelen bijhouden vs. Verkoop percentage

Bedrijven die afhankelijk zijn van een verkoopmedewerker moeten een systeem van verantwoording instellen om te garanderen dat de werknemers ijverig werken om het bedrijfsproduct of de service te verkopen. Verkoopmanagers gebruiken verschillende hulpmiddelen om personeel te evalueren en het personeel te motiveren. Twee van de manieren waarop bedrijven salesmedewerkers evalueren, zijn onder meer het stellen van verkoopdoelen en het volgen van die normen, en ook van elke verkoper een percentage van de totale verkoop van het bedrijf.

Productie

Bedrijven die producten maken of diensten aanbieden waarvoor een verkoopmedewerker nodig is, moeten een systematisch en betrouwbaar systeem ontwikkelen om verkooppersoneel te promoten of af te vuren en ook een loonschema opstellen om loonstroken uit te reiken. Het programma moet eerlijk zijn voor alle werknemers om de verkoop aan te moedigen en het bedrijf ook te beschermen tegen mogelijke rechtszaken van werknemers die zijn afgevuurd wegens ondermaats werk en onvoldoende inspanningen.

Doel instellen

Doelinstelling biedt een gedefinieerde standaard om in een bepaalde tijdsperiode te bereiken. Wanneer het stellen van doelen wordt gebruikt om benchmarks voor een verkoopmedewerker van een bedrijf bij te houden, stellen de concrete cijfers voor individuele werknemers of een team van bedrijfsmedewerkers een duidelijke norm vast. Het bedrijf behoudt verkoopmedewerkers die aan het doel voldoen en geeft bonussen uit voor het overtreffen van doelen door personeel of het ontslaan van personeel dat niet aan de gestelde doelen voor de periode voldoet.

Tracking

Bij het volgen van bedrijfsverkopen wordt de verkoop vastgelegd voor individuele verkoopmedewerkers, verkoopteams of, in het geval van grote bedrijven, verkoopafdelingen. Tracking wordt meestal gecombineerd met het stellen van doelen en verdeelt verkoopinspanningen gedurende een bepaalde periode. Kleinere bedrijven die afhankelijk zijn van contant geld om te opereren volgen vaak de verkoop met dagelijkse of wekelijkse verkoopkalenders, terwijl grote fabrikanten kwartaalcijfers gebruiken om de algehele economische gezondheid van de onderneming of het bedrijf te traceren.

Verkoop percentage

Het volgen van verkopen met de verkooppercentagemethode maakt gebruik van een aantal procentuele maatregelen. In kleine bedrijven maakt het doelpercentage gebruik van de omzet van voorgaande jaren. Verkoopmanagers verdelen de omzet van het voorgaande jaar in maandelijkse doelen en gebruiken dit cijfer als een verkooppercentage voor de maand om de verkoop op het goede spoor te houden voor het lopende jaar. Grotere fabrikanten die het marktaandeel van de productie willen veroveren, stellen vaak verkooppercentages vast als een vastgesteld percentage van het aantal artikelen of diensten dat op een bepaalde markt wordt aangeboden. Wanneer auto's bijvoorbeeld duizend eenheden verkopen, stelt een bedrijf het verkooppercentage van de marktprijs in op 51 procent van de totale verhalen op basis van de eenheidscijfers.

exclusiviteit

Het bijhouden van doelen hoeft niet wederzijds exclusief te zijn met het vaststellen van verkooppercentages om de verkoopproductieniveaus te evalueren. Wanneer de verkoopcoördinator of supervisor de bedrijfsverkopen van de afgelopen jaren gebruikt en de bedrijfsfunctionaris rekening houdt met economische trends die van invloed zijn op de potentiële verkoop, kunnen de verkoopbenchmarks voor het verkooppersoneel van het bedrijf zowel een ambitieus doel voor de verkoper omvatten, als een algemeen doel omzet met een percentage van de totale omzet voor de afdeling of het bedrijf. Dit gecombineerde verkoopdoel stelt het management in staat de verkoper te richten op een persoonlijk doel en ook op een doel dat is gebaseerd op bedrijfsdoelstellingen.

Aanbevolen

Hoe zorg ik ervoor dat een businessplan werkt?
2019
Ideeën voor visitekaartjesmagneten als promotieartikelen
2019
Belang van prognoses voor supply chain management
2019