Wat zijn de 4 soorten auditrapporten?

Een auditrapport is een beoordeling van de volledige financiële status van een klein bedrijf. Dit document is ingevuld door een onafhankelijke accountant en dekt de activa en passiva van een bedrijf en presenteert de door de auditor opgeleide beoordeling van de financiële positie en toekomst van het bedrijf. Controleverslagen zijn bij wet vereist als een bedrijf beursgenoteerd is of zich in een sector bevindt die wordt gereguleerd door de Securities and Exchange Commission (SEC). Bedrijven die financiering zoeken, maar ook bedrijven die de interne controle willen verbeteren, vinden deze informatie ook waardevol. Er zijn vier soorten auditrapporten.

Ongekwalificeerde standpunt

Dit wordt vaak een 'clean opinion' genoemd, een goedkeurende verklaring is een auditrapport dat wordt uitgegeven wanneer een accountant vaststelt dat elk financieel verslag van het bedrijf vrij is van onjuiste voorstellingen. Bovendien geeft een goedkeurende verklaring aan dat de financiële gegevens zijn bijgehouden in overeenstemming met de normen die bekend staan ​​als Generally Accepted Accounting Principles (GAAP). Dit is het beste type rapport dat een bedrijf kan ontvangen.

Meestal bestaat een niet-gekwalificeerd rapport uit een titel met het woord 'onafhankelijk'. Dit wordt gedaan om te illustreren dat het is opgesteld door een onbevooroordeelde derde partij. De titel wordt gevolgd door het hoofdgedeelte. De hoofdtekst bestaat uit drie alinea's en benadrukt de verantwoordelijkheden van de auditor, het doel van de audit en de bevindingen van de auditor. De auditor ondertekent en dateert het document, inclusief zijn adres.

Gekwalificeerd advies

In situaties waarin de financiële administratie van een bedrijf niet is onderhouden in overeenstemming met GAAP, maar er geen onjuiste voorstellingen zijn vastgesteld, verstrekt een accountant een oordeel met beperking. Het schrijven van een oordeel met beperking is zeer vergelijkbaar met dat van een goedkeurende mening. Een gekwalificeerde mening zal echter een extra paragraaf bevatten die de reden benadrukt waarom het auditrapport niet ongeschikt is.

Negatieve mening

Het slechtste type financieel rapport dat aan een bedrijf kan worden uitgegeven, is een afkeurend oordeel. Dit geeft aan dat de financiële gegevens van het bedrijf niet voldoen aan GAAP. Bovendien zijn de financiële gegevens van het bedrijf schromelijk verkeerd voorgesteld. Hoewel dit per vergissing kan gebeuren, is dit vaak een aanwijzing voor fraude. Wanneer dit type rapport wordt uitgegeven, moet een bedrijf het financiële overzicht corrigeren en het opnieuw laten controleren, aangezien investeerders, kredietverstrekkers en andere verzoekende partijen dit over het algemeen niet zullen accepteren.

Disclaimer van mening

In sommige gevallen kan een auditor geen accuraat auditrapport maken. Dit kan verschillende oorzaken hebben, zoals het ontbreken van geschikte financiële gegevens. Wanneer dit gebeurt, geeft de accountant een oordeelvrijheid af, waarin staat dat een oordeel over de financiële status van het bedrijf niet kan worden vastgesteld.

Aanbevolen

Verbanden tussen motivatie en jobtevredenheid
2019
Hoe een lijn in Excel toe te voegen
2019
Hoe u uw omzet kunt verhogen met beschrijvende titels
2019