Wat leidt een gebrek aan organisatie in een bedrijf?

De organisatiestructuur creëert de bedrijfshiërarchie voor autoriteit en verantwoordelijkheid. Wanneer er een sterke structuur is, werkt het bedrijf efficiënt en ontwikkelt het nieuwe manieren om de productiviteit te verbeteren. Een eigenaar van een klein bedrijf moet begrijpen welk effect een gebrek aan organisatie kan hebben op haar bedrijf om de urgentie van het handhaven van een sterke bedrijfsstructuur te helpen versterken.

Verantwoordelijkheid

Een gebrek aan organisatiestructuur betekent dat project- en bestuurlijke verantwoordelijkheden vaak worden verwaarloosd. In een sterke organisatie wordt verantwoordelijkheid niet gebruikt als een middel om vingers te wijzen. Het wordt gebruikt om gebieden binnen het bedrijf te identificeren die verbetering behoeven, of het nu gaat om individuen die verdere training nodig hebben of complete delen van het bedrijf die moeten worden geherstructureerd. Zonder een bedrijfsstructuur kan dit belangrijke element van verantwoordelijkheid leiden tot een volledige uitval van de bedrijfsproductiviteit.

Conflict

Wanneer er een zwakke structuur is in een organisatie, kan een conflict om verschillende redenen optreden. De taakverantwoordelijkheid is niet duidelijk omschreven, wat kan leiden tot conflicten over wie de taak zal uitvoeren en wanneer het gedaan zal worden. Conflicten ontstaan ​​ook in slechte structuren wanneer mensen controle proberen uit te oefenen binnen de organisatie wanneer ze misschien niet de autoriteit hebben. Omdat het bedrijf de kracht van een goed gedefinieerde hiërarchie mist, lijden managementstaken.

Lage rentabiliteit

Of u het nu inefficiënte operaties of een slechte productiviteit vindt, het komt erop neer dat een zwakke bedrijfsstructuur tot lage winstgevendheid leidt. Zonder duidelijk omschreven verantwoordelijkheden bij het managementteam, mist elke werkgroep de juiste begeleiding om inkomsten te genereren. Afdelingen hebben geen uitgebreid begrip van hun doelen en worden alleen achtergelaten om de meest productieve werkmethoden te vinden.

De ontwikkeling van medewerkers

Een sterke cultuur van werknemersontwikkeling vereist een gerichte inspanning tussen de werknemers, het management en de menselijke hulpbronnen. Een gebrek aan organisatie verzwakt de gezamenlijke inspanning die nodig is om een ​​efficiënt ontwikkelingsplan voor werknemers te hebben. Het resultaat is een bedrijf dat essentiële werknemersvaardigheden niet kan behouden. Er is ook een onvermogen om de vaardigheden van het personeel te verbeteren, wat het vermogen van het bedrijf om concurrerend te blijven op de markt verslechterd.

Aanbevolen

Wat betekent LC in een bedrijf?
2019
Mailinglijst Gemiddelde omzetconversieratio
2019
Hoe werken inkomstenverhoudingen samen?
2019