Wat is motiverende theorie in een organisatie?

Bedrijven vertrouwen op hun werknemers om tijdig producten te produceren of diensten te verlenen. En terwijl werknemers gemakkelijk de taken en procedures kunnen leren die nodig zijn om hun taken uit te voeren, kunnen organisaties profiteren van motiverende prikkels voor uitzonderlijke werkprestaties. Motivatietheorie in een organisatie heeft te maken met de manier waarop een bedrijf zijn werknemers motiveert om als een groep en binnen hun individuele functie te presteren.

Organisatie Management

De manier waarop een organisatie haar werknemers beheert, speelt een belangrijke rol bij het beïnvloeden van de productiviteit en het moreel. Een organisatie functioneert als geheel om de gestelde doelen te bereiken en functioneert ook als een reeks afzonderlijke afdelingen. Als zodanig vindt organisatorisch management zowel op bedrijfsniveau als op afdelingsniveau plaats. Organisatorische managementpraktijken bevatten vaak motiverende theorieën om het menselijk potentieel van een bedrijf optimaal te benutten. Organisaties gebruiken motiverende theorieën om systemen te ontwikkelen die productieve werkomgevingen op afdelings- en organisatieniveau bevorderen.

Beloningssysteem

Het gebruik van beloningssystemen binnen de managementpraktijken van een organisatie maakt gebruik van de principes die te vinden zijn in de verwachtingstheorie en de versterkingstheorie, twee van de vele motiverende theorieën die door organisaties worden gebruikt. Expectantietheorie onderzoekt hoe medewerkers de relatie zien tussen de inspanningen die ze leveren en de verwachte beloning voor het bereiken van een doel. Hoe hoger het verwachtingsniveau, des te gemotiveerder een werknemer wordt. Versterkingstheorie gebruikt incentives, zoals promoties of loonsverhogingen, als een manier om goede werkprestaties te versterken. Versterkingstheorie maakt ook gebruik van negatieve versterkingen om slechte werkprestaties en ongepast gedrag, zoals negatieve attitudes, te ontmoedigen.

Medewerkerspercepties

Individuele percepties van medewerkers kunnen een rol spelen in de motiverende theoriebenadering die een organisatie hanteert. Eén benadering, bekend als de rechtvaardigheidstheorie, onderzoekt hoe medewerkers de beloningen zien die worden gegeven in ruil voor de taken die ze moeten uitvoeren. Wanneer medewerkers hun inspanningen en de daaruit voortvloeiende voordelen als billijke uitwisselingen beschouwen, nemen de motivatieniveaus toe. De equity-theorie gaat ook in op de gevolgen van ongelijke praktijken in termen van hoe medewerkers de door collega's ontvangen beloningen zien. Medewerkers kunnen onbillijkheden waarnemen in gevallen waarin andere werknemers betere of meer gewaardeerde beloningen ontvangen dan anderen. Wanneer dit gebeurt, kunnen de motivatie en werkprestaties van werknemers afnemen als gevolg van een oneerlijke of onrechtvaardige behandeling jegens verschillende werknemers.

produktiviteit

Omdat productiviteit van werknemers de vooruitgang van een bedrijf stimuleert, nemen veel organisaties doelbepaling op als een motiverende aanpak om de productiviteit van werknemers te bevorderen. Doelstellingstheorie veronderstelt dat werknemers gemotiveerd raken bij het werken aan specifieke doelen en doelstellingen. Sommige organisaties kunnen de doelstellingstellende taak toewijzen aan afdelingsmanagers of managers aanmoedigen om input van werknemers te verzamelen bij het ontwikkelen van doelen en doelstellingen. Doelstellingstheorie werkt het beste wanneer werknemers een duidelijk begrip hebben van een doel en de taken die nodig zijn om het doel te bereiken. Doorlopende feedback over de prestaties van medewerkers kan ook als een motivatiehulpmiddel dienen om de productiviteit van werknemers aan te moedigen.

Aanbevolen

Beginsaldi starten en ingangen sluiten bij een overzicht van inkomsten
2019
Hoe een Facebook-fanpagina te modereren
2019
Hoe een Small Car dealer te worden
2019