Veroorzaakt LIFO of FIFO belastingbetalingen in tijden van stijgende prijzen?

Hoewel stijgende prijzen de kosten van uw voorraadaankopen verhogen, hebben stijgende prijzen een andere invloed op de LIFO (Last-in, First-out) en FIFO (First-in, First-out) voorraadwaarden. Elke voorraadverzending wordt ingevoerd in uw boekhoudsysteem tegen de aanschafwaarde. De verhoogde voorraadkosten vloeien door uw productielijn of worden onderdeel van de wederverkoopkosten van uw handelszaak. Of stijgende kosten stijgen of uw belastingbetalingen uitstellen, hangt ervan af of u uw voorraad volgt met behulp van de LIFO- of FIFO-methode.

LIFO-inventarisatiemethode

Bij de LIFO-inventarismethode gebruikt u eerst de laatst ontvangen inventaris. De oudere voorraad wordt alleen in gebruik genomen als de nieuwere voorraad op is. Als u bijvoorbeeld een voorraadverzending ontvangt op dag 15, dag 10 en dag vijf, gebruikt u eerst dag 15 inventaris, dag 10 voorraad tweede en dag vijf voorraad als laatste. Als u de duurdere voorraad gebruikt, verhoogt u eerst de kosten van verkochte goederen. Als gevolg hiervan heeft u minder inkomsten om te rapporteren over uw winst- en verliesrekening.

FIFO-inventarisatiemethode

Met de FIFO-inventarismethode gebruikt u eerst de oudste inventaris. De nieuwere voorraad wordt alleen in gebruik genomen als de oudere voorraad op is. Als u bijvoorbeeld voorraadverzendingen ontvangt op dag vijf, dag 10 en dag 15, gebruikt u eerst dag vijf inventaris, dag 10 voorraad tweede en dag 15 inventaris als laatste. Aangezien u eerst uw goedkopere voorraad gebruikt, zijn uw kosten van verkochte goederen lager. Dit betekent echter dat u meer inkomsten op uw winst- en verliesrekening rapporteert.

LIFO en stijgende prijzen

Stijgende prijzen hebben een onmiddellijk effect op uw voorraadkosten en elke nieuwe voorraadverzending kost meer dan de vorige zendingen. Dit verhoogt uw kosten van verkochte goederen en verlaagt uw inkomsten. Als de aanschafkosten voor de inventaris blijven stijgen, maar uw verkoopprijs ongewijzigd blijft, zullen uw kosten van verkochte goederen blijven stijgen, wat op zijn beurt uw inkomsten verder zal verlagen. Om deze reden, gebruikt LIFO in tijden van stijgende prijzen uw belastingbetalingen.

FIFO en stijgende prijzen

Met FIFO hebben stijgende prijzen geen direct effect op uw voorraadkosten. U houdt de duurdere voorraad in reserve en gebruikt eerst de goedkopere voorraad. Uw kostprijs van verkochte goederen blijft relatief onveranderd ondanks stijgende voorraadprijzen. U rapporteert meer inkomsten uit de resultatenrekening en betaalt meer belastingen. Dit is de reden waarom FIFO uw belastingbetalingen niet uitstelt. Als u echter geen goedkope voorraad meer heeft, moet u mogelijk de duurdere voorraad gebruiken. In dat geval zullen uw stijgende kosten van goederen en het dalende inkomen beginnen met het uitstellen van een deel van uw belastingbetalingen.

Aanbevolen

Hoe u een bedrijfscredietscore opbouwt
2019
Tabbladen invoegen in een Adobe PDF
2019
Hoe kan Force Field Analysis in een organisatie werken?
2019