Hoe een oude onderneming te absorberen in een nieuw bedrijf op de inkomstenbelasting

Een fusie of overname resulteert in de combinatie van twee bedrijven waarbij een entiteit haar identiteit verliest en volledig wordt opgenomen door de andere onderneming die alle rechten, privileges en aansprakelijkheden van de fusie overneemt. Wanneer een oud bedrijf wordt geabsorbeerd door een nieuw bedrijf, spelen bepaalde variabelen een rol, zoals boekhoudkundige problemen en rapportage van vennootschapsbelastingen. Het proces van ontbinding en absorptie zal afhangen van de rechtsvorm van beide bedrijven - u zult moeten voldoen aan specifieke federale en staatswetten die betrekking hebben op partnerschappen, S-bedrijven en reguliere bedrijven.

Legale structuur

Idealiter zou de juridische vorm van het nieuwe bedrijf identiek moeten zijn aan het oude om de absorptie te vergemakkelijken. Andere scenario's zijn mogelijk maar zullen bepaalde beperkingen en juridische problemen hebben. Als het oude bedrijf bijvoorbeeld een S-bedrijf was, moeten de activa eerst worden geliquideerd voordat het wordt ontbonden. Partnerschappen hebben doorgaans een buyout-overeenkomst die bepaalt hoe de zaken van het bedrijf zullen worden afgehandeld bij juridische ontbinding, die opname door een nieuw bedrijf kan omvatten. Als het oude bedrijf echter werd opgericht, kunnen zijn activa direct worden overgedragen aan het nieuwe bedrijf nadat de ontbinding is voltooid.

Geconsolideerde belastingaangifte

Of de activa van het oude bedrijf zijn verkocht aan het nieuwe bedrijf of aan een derde partij met opbrengst die naar het nieuwe bedrijf gaat als een investering van eigen vermogen, u moet één geconsolideerde belastingaangifte indienen voor beide bedrijven. De liquidatie van de oude onderneming kan ook fiscale verliezen genereren als haar activa minder waard zijn dan haar belastinggrondslag. U moet de overdracht van bedrijfseigendommen en / of verkoop van bedrijfsactiva melden door middel van het indienen van formulier 4797, waarin de bijbehorende winsten of verliezen worden weergegeven. Voeg dit bij de andere belastingdocumentatie die u indient bij de Internal Revenue Service.

S Vennootschapsbelastingaangifte

S-vennootschappen worden beschouwd als doorgevende entiteiten waarvan de respectieve eigenaars of aandeelhouders hun individuele aangiften voorbereiden. Als het oude bedrijf een S-bedrijf was, moet u twee aangiften indienen: een geschikt exemplaar voor het nieuwe bedrijf op basis van de wettelijke status en Form 1120S voor het oude bedrijf, gemarkeerd als definitief. Naast het opstellen van de 1120S, dient u formulier 966, bedrijfsontbinding of liquidatie in en, indien van toepassing, formulier 8949, dat uw vereffeningsdividenden meldt als aandelenverkoop.

Belastingvrije herstructurering

Er is een bepaling binnen de belastingwetgeving om het oude bedrijf belastingvrij in het nieuwe bedrijf te laten rollen. Dit is mogelijk als de eigenaren van het oude bedrijf na de opname een eigendomsbelang in het nieuwe bedrijf behouden. Bovendien moeten de nieuwe activiteiten enkele van de activiteiten van de oude onderneming blijven uitvoeren. Bij het indienen van de belastingaangifte voor het nieuwe bedrijf dienen zowel de oude als de nieuwe onderneming verklaringen in overeenkomstig Thesauriereglement Sec. 1, 368-3 (a). In essentie zal de oude onderneming een balans laten zien die op nul is teruggezet in plaats van de opbrengst van een verkoop van activa.

Aanbevolen

Juridische kwesties met betrekking tot personeelbedrijven
2019
Hoe de toezichtsvaardigheden te verbeteren
2019
Hoe een maandelijkse betaling van een lening berekenen in Excel met belasting en PMI
2019